Fiskuppfödning för lantbruket

Fiskuppfödning för lantbruket

Studiebesök 1 november
Fler lantbrukare ser möjligheterna med att producera fisk på sina gårdar. Här ges en möjlighet att lära mer om fiskuppfödning på land under ett studiebesök till två västsvenska anläggningar.

Studiebesöken går dels till Pond Fish and Greens i Floda som föder upp sötvattenlevande arter, dels till Smögenlax i Kungshamn som bedriver en mer storskalig saltvattensproduktion.

Alla som är nyfikna på att veta mer om fiskuppfödning på land som affärsmöjlighet är välkomna att anmäla sig till att delta på studiebesöken. 

Läs mer och anmäl dig här >>