Svenskt Butikskött och Nordisk Råvara inleder unikt samarbete – kött och växter i synergi

Svenskt Butikskött och Nordisk Råvara inleder unikt samarbete – kött och växter i synergi

Tillsammans med Sveriges mest innovativa företag inom baljväxtodling växlar Svenskt Butikskött upp inför framtiden med helt nya kvaliteter. Svenskt Butikskött och Nordisk Råvara ska tillsammans utveckla växtbaserade livsmedel med miljö och hälsa i fokus.

– Tillsammans med Nordisk Råvaras sortiment av baljväxter, specialgrödor och deras enorma kunskap om odlingsmetoder kan vi tillsammans utveckla livsmedel som är bra både för människa och miljö. All livsmedelsproduktion idag måste ske med en så liten resurspåverkan som möjligt. Framför allt när det gäller det livsviktiga proteinet måste vi söka nya vägar. Tack vare samarbetet med Nordisk Råvara tar vi nästa kliv och kan utveckla livsmedel utifrån både animaliska och växtbaserade proteiner. Vi är mycket glada över samarbetet, säger Thomas Östlund, VD på Svenskt Butikskött.

Målsättningen är att både de animaliska och växtbaserade livsmedlen ska ha lägsta möjliga klimatavtryck och rikta sig till framtidens konsumenter som värderar smak, ursprung och näring.

– Vår matimport ligger totalt sett på ca 50%, men tittar vi på baljväxter och andra proteingrödor är importen över 90%. I samarbete med en stark lokal livsmedelsproducent som Svenskt Butikskött med egna varumärken och distribution till dagligvaruhandel och foodservice kan vi öka den inhemska odlingen och samtidigt höja ribban och visa på fördelar av smak och kvalitet i svensk växtbaserad proteinråvara.” säger Tomas Erlandsson, VD och grundare av Nordisk Råvara.

Samarbetet mellan Nordisk Råvara och Svenskt Butikskött kan anses lika oväntat som logiskt då de båda företagen har gemensam värdegrund av svensk primärproduktion och nya svenska livsmedelsprodukter som är bra för hälsa och miljö.

– Som producent av livsmedel med svenskt kött kan vi primärproduktion och har en nära relation med våra gårdar. Vi ser också den växtbaserade produktionen som ett naturligt komplement i vår verksamhet. Genom att tänka ekologi i sin helhet och förstå de klimatutmaningar vi står inför, ser man också möjligheter i synergin mellan djur och växter, avslutar Thomas Östlund.

Källa: Svenskt Butikskött och Nordisk Råvara inleder unikt samarbete – kött och växter i synergi | Svenskt Butikskött AB (mynewsdesk.com)