Små steg kan ge stor effekt – stärk ditt företag med digitalisering!

Små steg kan ge stor effekt – stärk ditt företag med digitalisering!

Nu kan ditt företag få kostnadsfritt stöd på digitaliseringsresan! Den 8 mars kl. 09:30-12:00 är företagare inom besöks-, upplevelse- och livsmedelsbranschen välkomna till ett seminarium där MatLust fokuserar på konkreta vinster och effekter som du och företaget kan uppnå.

Med hjälp av experten Sarah Watz får du först en genomgång av digitaliseringens möjligheter och hur du kan tänka för att identifiera ditt företags behov. Därefter får du i workshopformat arbeta med att hitta områden som du vill förbättra. Under seminariet får du både själv reflektera och lyssna till andra i liknande situation – och på så sätt få insikter om vad just ditt företag behöver.

MatLust Utvecklingsnod erbjuder kostnadsfria aktiviteter för små och medelstora företag inom livsmedels- och besöksnäringen, framför allt i Stockholms län men även från andra delar av landet. Detta görs framför allt genom projekten MatLust och Omtag Nu.

Datum: 8 mar 2022

Tid: 09.30–12.00

PlatsDigitalt via Zoom

Detta seminarium är kostnadsfritt och anpassat för små och medelstora företag inom besöks-, upplevelse- och livsmedelsbranschen som påverkats av den pågående pandemin.

Läs mer och anmäl dig här >>