Sänk dina personalkostnader med FoU-avdraget

Sänk dina personalkostnader med FoU-avdraget

Det går sedan 1 januari 2014 att sänka arbetsgivaravgiften med 10 % för anställda som arbetar med forskning och utveckling (FoU) i kommersiellt syfte. Motkravet är att anställd person måste jobba minst 75 % av tiden med FoU, dock minst 15 timmar per månad. Taket för avdraget är 230 000 kronor/månad eller 2,76 miljoner kronor per år för samtliga anställda. Det kan exempelvis vara forskare som arbetar i kommersiellt syfte eller kvalificerade produktutvecklare som har rätt till avdraget. Avdraget finns till för att stimulera till ökade investeringar i FoU inom näringslivet.

Skatteverket klassar forskning och utveckling som följande:
Forskning = ett systematiskt och kvalificerat arbete med att ta fram ny kunskap.
Utveckling = ett systematiskt och kvalificerat arbete med att använda resultatet av forskning för att utveckla nya varor, tjänster eller produktionsprocesser eller väsentligt förbättra redan existerande sådana.

Mer information finns i den här sammanfattningen, gjord av Business Sweden, eller på Skatteverkets hemsida.