Lots till finansiering ger startup bolaget Havstenssunds Ostron 300.000 kronor för att skala upp verksamheten

Lots till finansiering ger startup bolaget Havstenssunds Ostron 300.000 kronor för att skala upp verksamheten

Vinnovas satsning Innovativa startups riktar sig till unga företag som vill växa i Sverige och har en innovativ affärsidé som klarar sig i internationell konkurrens. Ett av de företag som får finansiering för att utveckla sina idéer är Havstenssunds Ostron AB, som får 300.000 kronor för att rationalisera kommersiell ostronodling.

Foto: Havstenssunds Ostron AB

Havstenssunds Ostron och jag, som representant för Livsmedelsacceleratorn och nätverket Industriell Dynamik, träffades på temadagen Framtidens mat från havet (arrangerad av Svinesundskommittén, Østfold Fylkeskommune i Norge, Maritima klustret i Västsverige och RISE). Därefter satte vi oss ner och pratade om företagets utmaningar men mest om framtida möjligheter. Ägarparet Ulrika och Mathias, berättade om en ökande efterfrågan på sina ekologiskt odlade ostron, att efterfrågan kommer både från Sverige och utlandet, och att de utvecklat en ny odlingsteknik som skulle möjliggöra uppskalning av verksamheten. Allt som behövdes var att köpa in utrustningen och verifiera tekniken – vilket skulle innebära en stor investering för företaget, säger Susanna Moore, företagsutvecklare vid Livsmedelsacceleratorn.

Livsmedelsacceleratorn är en offentligt finansierad stödverksamhet som riktar sig till livsmedelsrelaterade företag som är baserade i Västra Götalandsregionen. Syftet med verksamheten är att öka tillväxten och konkurrenskraften hos målgruppen. Livsmedelsacceleratorn bedriver uppsökande verksamhet och arrangerar seminarium, workshops och nätverk i syfte att assistera företagen att ta nästa steg i utvecklingsresan. Med ett stort nätverk bestående av företag, forskare, finansiärer, myndigheter och konsulter kan vi komma med förslag på ingångar och lotsa till vägar framåt.

Vi gick igenom olika offentliga finansieringsmöjligheter och kunde identifiera en utlysning från Vinnova som matchade Havstenssunds Ostrons utmaningar; Innovativa Startups. Vårt möte var dagarna före jul och utlysningen skulle stänga den 15 januari, så det var lite bråttom. Men Ulrika och Mathias jobbade på med ansökan och vi hann även bolla några formuleringar innan ansökan skickades in till Vinnova. Glädjande nog blev det ett positivt utfall, säger Susanna Moore.

I ett pressmeddelande skriver Vinnova att startups och små och medelstora företag är viktiga för att få fram innovationer som driver på utvecklingen i näringsliv och samhälle. Men dessa företag har ofta svårt att hitta finansiering i tidiga skeden av utvecklingsprojekt där riskerna är stora.

Som företagare har man fullt upp och orkar inte alltid på egen hand sätta sig in i, eller bena ut, möjligheter eller hinder för att söka bidrag. Ett möte med Livsmedelsacceleratorn gjorde att vi orkade ta oss över den där sista ”tröskeln” för att sätta sig ner och söka. Bidraget från Vinnova betyder otroligt mycket för oss både på ett praktiskt och ett mentalt plan. Den ekonomiska hjälpen innebär att vi kan genomföra förbättringar i snabbare takt än förväntat. Att samtidigt veta att det utifrån dessutom finns en stark tro på det gör, gör att vi orkar lite till, säger Ulrika Lorensson från Havstenssund Ostron AB.

Totalt sökte 616 företag ”Innovativa startups steg 1 – våren 2019”. 100 företag fick finansiering i just denna utlysning – av dem var tio företag livsmedelsrelaterade, varav tre återfinns i Västra Götalandsregionen: CGrind AB som utvecklat ett cirkulärt kaffesystem, West Coast Smolts Sweden AB som vill starta en hållbar RAS-odling av smolt och Havstenssunds Ostron AB.