HUJ Foods: Ny förpackningsteknik för längre hållbarhet

HUJ Foods: Ny förpackningsteknik för längre hållbarhet

HUJ Foods i Alingsås producerar växtbaserade pålägg. Drivkraften är att ”sprida mackglädje till alla som vill äta mer växtbaserat i vardagen”. Idén uppstod när grundarna Alice och Jonas, märkte att utbudet av växtbaserade pålägg var smalt. De bestämde sig för att vara en del av skiftet att ställa om från animaliebaserade påläggsprodukter till växtbaserade. HUJ har sedan starten 2017 lanserat produkterna Creamy Cashew och en vegetarisk pastej. Företaget har ett starkt utvecklings- och innovationsdriv och vi kan absolut vänta oss fler produkter framöver – deras resa mot nya mackmål har bara börjat!

Utmaningen

I takt med att HUJ utvecklas och går in i en uppskalningsfas, ville företaget utvärdera huruvida en annan förpackningslösning än den som användes då kunde möjliggöra längre hållbarhet på produkten. I dialog med Livsmedelsacceleratorn fick Industriell Dynamik i uppdrag att hjälpa HUJ att koppla ihop företaget med rätt expertis för att kunna utföra dessa tester.

Lösningen

Livsmedelsacceleratorn satte företaget i kontakt med experter vid RISE som kunde utföra delar av testerna. Genom att få tillgång till en expert i processteknik samt pilothallen på RISE Jordbruk och livsmedel kunde HUJ packa sina produkter i modifierad atmosfär och utföra en mindre studie.

Resultatet av förpackningsstudien var mycket positivt och visade på att produkterna kunde få en ökad hållbarhet genom att utnyttja den förpackningsteknik som gemensamt diskuterats med experter på RISE.

Med hjälp av de experttimmar företaget fick via Industriell Dynamik, kunde förpackningsteknik med modifierad atmosfär utvärderas och HUJ fick ett specat resultat som de kunde använda för val av maskiner till förpackning av sina produkter.

”Resultaten hade stor betydelse för oss, de har legat som underlag för val av teknik samt till inköp av maskin. Det var viktigt för oss att hitta en teknik som gör att vi kan få en längre hållbarhet än tidigare – detta ökar möjligheterna för att sälja våra produkter!” säger Alice Knap.