Över två miljarder kronor ska bidra till mer svenskproducerad sjömat

Över två miljarder kronor ska bidra till mer svenskproducerad sjömat

Den 1 december öppnar det svenska havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet. Det innebär nya möjligheter för yrkesfiskare, samt för den som driver eller planerar att starta ett vattenbruksföretag att söka stöd. Programmet främjar ett hållbart yrkesfiske och vattenbruk – och bidrar till ett ökat utbud av svensk sjömat.

Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet består av 22 olika stöd. Totalt finns det 2,15 miljarder kronor att söka fram till år 2027. De flesta av stöden vänder sig till företag inom yrkesfiske och vattenbruk. Det finns också stöd som till exempel universitet, producentorganisationer, intresseorganisationer, kommuner och myndigheter kan söka.

Pengar till vattenbruket

För vattenbruksföretag innehåller programmet bland annat pengar för att:

  • Utveckla innovationer och ny kunskap som bidrar med nytta till fler vattenbruksföretag.
  • Starta ett hållbart vattenbruksföretag.
  • Minska den negativa inverkan på miljön.
  • Förbättra djurens hälsa.

Pengar till yrkesfisket

Yrkesfiskare kommer till exempel att kunna söka stöd för att:

  • Investera i redskap som minskar mängden bifångster och främjar ett långsiktigt hållbart fiske.
  • Öka säkerheten ombord och därmed förbättra arbetsmiljön och minska risken för olyckor.
  • Göra investeringar för att skydda redskap från rovdjur och fåglar.

Pengar till diversifiering och förädling

Både yrkesfiskare och vattenbruksföretagare kan få stöd för att:

  • Satsa på diversifiering och förädling, vilket ger konsumenterna ett ökat utbud av lokalproducerade sjömatsprodukter.

Pengar till miljöåtgärder

Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet innehåller även pengar för att:

  • Rensa hav och sjöar från skräp och förlorade fiskeredskap för att behålla rena vatten och skapa bättre livsmiljöer för djur och växter.
  • Certifiera hållbara produkter från vattenbruk och fiske, vilket ger konsumenterna större möjlighet att göra medvetna val.

Mer information

Du hittar information om havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet samt beskrivning av samtliga stöd på jordbruksverket.se