Paulig och Lantmännen tar nästa steg för att uppnå mer hållbara odlingsmetoder på 20 svenska gårdar

Paulig och Lantmännen tar nästa steg för att uppnå mer hållbara odlingsmetoder på 20 svenska gårdar

Livsmedelsföretaget Paulig har aktiverat den andra fasen av sitt hållbara jordbrukssamarbete med Lantmännen. I fas två har Lantmännen kontrakterat cirka 20 lantbrukare för att förse Paulig med 17 000 ton vetemjöl odlat enligt programmet. Genom partnerskapet förväntas vetemjölets klimatpåverkan minskas med så mycket som 30 procent (2 300 ton CO2). Vetemjölet kommer att användas för att årligen baka 400 miljoner Santa Maria tortillas – i Pauligs koldioxidneutrala fabrik i Landskrona – för den nordiska och baltiska marknaden.

Genom Lantmännens program Framtidens Jordbruk: Klimat & Natur förses Paulig med ett mer hållbart vete. Programmet ger svenska lantbrukare möjlighet att producera med ännu mer hållbara odlingsmetoder. Paulig och Lantmännen ser detta som ett viktigt steg i rätt riktning för lantbruket, som hjälper runt 20 gårdar att ställa om cirka 2 700 hektar till mer hållbara odlingsmetoder. Initiativet omfattar 5 460 lärkrutor och 109 000 kvadratmeter blomsterzoner, vilket motsvarar 15 fotbollsplaner. Skörden påbörjas i höst och produkterna förväntas komma ut på hyllan under 2023. Partnerskapet lanserades i oktober 2021. 

Foto: Paulig 
Bildtext: Erik Olsson är en av lantbrukarna som odlar vete enligt de mer hållbara metoderna på Hviderups Gods, Eslöv. ”Det här samarbetet är viktigt för Sveriges jordbruk och visar konsumenterna hur vi lantbrukare jobbar med mer hållbara odlingsmetoder.”