Företag som exporterar till Kina behöver uppdatera sin registrering

Företag som exporterar till Kina behöver uppdatera sin registrering

Kina har ändrat sina regler om registrering. Om ditt företag har en registrering i Kina som godkändes före 2022 behöver den uppdateras. Sista datum för uppdatering är 28 februari 2023.

Den 1 januari 2022 började Kinas nya registreringsregler gälla för alla livsmedelsanläggningar som producerar, processar och lagrar livsmedel som ska exporteras till Kina. Reglerna omfattar alla livsmedel utom tillsatser och så kallade livsmedelsrelaterade produkter och finns beskrivna i Kinas registreringslagstiftning decree 248.

Är du producent och/eller har ett kyl/fryslager för exportprodukter ska du vara registrerad för rätt produktkategori vid den kinesiska myndigheten General Administration of Customs of the People’s Republic of China (GACC).

Du gör ansökningen för registrering i GACCs system CIFER (the China Imported Food Enterprise Registration). En anläggning får endast ha ett konto i CIFER men kan söka för flera olika produktkategorier. Registreringen gäller i fem år.

Mer information hittar du hos livsmedelsverket.se >>