Management-programmet för de gröna näringarna – MPG 2021

Management-programmet för de gröna näringarna – MPG 2021

Driver du företag i det gröna näringslivet eller står du i begrepp att ta över ett företag? Har du anställda eller en ambition att investera i och utveckla ditt företag? Då borde du ta en titt på Management-programmet för de gröna näringarna!

Globalisering, prispress, behovet av en hållbar tillväxt, digitalisering och teknikutveckling är skeenden som förändrar såväl produktionsmetoder som produkter och påverkar affärsmodellerna i grunden. Det ställer i sin tur högre krav på dig som företagsledare. Tillgången till kapital för att investera och möta det nya är god men långivarna ställer höga krav på den som söker finansiering.

Syfte

Programmet har som mål att skapa ökad förståelse för finansiell analys och affärsstrategi, utveckla lednings- och förändringskompetens hos deltagarna och lägga grunden till ett levande nätverk mellan företagare i det gröna näringslivet.

Upplägg

Interaktiva föreläsningar av några av Sverige främsta föreläsare från Handelshögskolan och näringslivet varvas med fördjupat arbete i mindre grupper. Aktiv närvaro och ömsesidigt lärande mellan deltagare och föreläsare är den pedagogiska utgångspunkten.

Vem kan söka

Du som söker ska vara företagare i det gröna näringslivet och ha en vilja att utveckla ditt företag och dig själv. Du behöver inte ha gått någon högre utbildning tidigare. Du ansöker via formuläret. Beslut om vilka som antas till programmet fattas av Handelshögskolan i Stockholm Executive Education i samråd med LRF.

Vill du läsa mer om utbildningen eller ansöka? Då kan du göra det här Management-programmet för de gröna näringarna – MPG 2021 (exedsse.se)