Management-programmet för de gröna näringarna – MPG 2021

Driver du företag i det gröna näringslivet eller står du i begrepp att ta över ett företag? Har du anställda eller en ambition att investera i och utveckla ditt företag? Då borde du ta en titt på Management-programmet för de gröna näringarna! Globalisering, prispress, behovet av en hållbar tillväxt, digitalisering och teknikutveckling är skeenden som…
Läs mer