Lidl Sverige fortsätter pilotprojektet med Too Good To Go

Lidl Sverige fortsätter pilotprojektet med Too Good To Go

Lidl Sverige fortsätter att växla upp sitt hållbarhetsarbete genom en rad insatser. Ett av målen är att halvera matsvinnet och spara resurser till 2025 – därför genomför Lidl Sverige sedan december 2021 ett pilotprojekt med Too Good To Go. Sedan initiativet lanserades har över 18 800 frukt- och grönsakskassar motsvarande 80 ton mat räddats. Nu utökas pilotprojektet och inkluderar även bröd- och fikakassar i 25 av Lidls butiker i Stockholmsområdet.

Too Good to Go är en app som gör det enkelt för både handlare och kunder att ta vara på överskottsmat. I ett första steg fick Lidls kunder möjlighet att köpa frukt- och grönsakskassar i ett tjugotal av Lidls butiker i Stockholm och hittills har 80 ton mat räddats och Lidl Sverige har minskat sina CO2-utsläpp med cirka 47,2 ton genom projektet.

Nu fortsätter Lidl Sverige pilotprojektet för att ytterligare minska matsvinnet. Nu har Lidls kunder möjlighet att köpa bröd- och fikakassar för en tredjedel av priset i 25 av Lidls butiker i Stockholmsområdet.

-Vi startade det här pilotprojektet tillsammans med Too Good To Go för ett halvår sedan. Brödet är en av butikernas största svinnbov men med de adderade brödkassarna kan vi se till att ännu mer bra och osålt bröd får komma hem till kunderna, säger Victor Wolf, Försäljningschef, Lidl Sverige.

Foto: Lidl Sverige