Framtidens bransch – insekter som mat och foder

Framtidens bransch – insekter som mat och foder

30 augusti klockan 13.00 till 31 augusti klockan 12.30.

Insekter som proteinkälla till djurfoder och mat för människor är en expansiv industri i hela världen. Ur ett hållbarhetsperspektiv är insekter också en viktig pusselbit för att effektivt hushålla med jordens resurser. Mycket har hänt de senaste åren både inom forskning och nya affärsmöjligheter.

Boka redan nu in den 30 och 31 augusti för en garanterat insektsfull konferens. Du kommer att få ta del av forskningsresultat och spännande exempel på företag och samarbeten inom branschen!

Läs mer på Framtidens bransch – insekter som mat och foder – Dalarna Science Park