Lär dig mer om sänkt salthalt i livsmedel

Lär dig mer om sänkt salthalt i livsmedel

Slutseminarium för saltsänkningsprojektet ReduSalt

ReduSalt är ett forskningsprojekt där vi utvecklar metoder för att hjälpa livsmedelsbranschen att sänka salthalten i sina livsmedel utan att produkternas kvalitet, säkerhet eller processbarhet försämras. Projektet startade 2015 och nu är det dags att slutredovisa vad vi kommit fram till.

Datum: 26 oktober, 2022
Tid: 09.30-15.00
Plats: Frans Perssons Väg 6, Göteborg
Sista anmälningsdag: 30 september 2022
Pris: Kostnadsfritt.

Vi kan utlova en dag med spännande presentationer där du får lyssna till forskare samt representanter från myndigheter och företag och ta del av deras erfarenheter inom saltsänkning. Vi förklarar bland annat varför det är viktigt att sänka salthalten och berättar om metoder för att åstadkomma saltreduktion i olika livsmedel. Vi presenterar även den utbildning om saltsänkning som tagits fram i projektet och berättar hur arbetet med saltreduktion kommer att fortsätta efter projektet.  

Vi bjuder också på ett interaktivt aktivitetstorg där du bland annat kommer att kunna provsmaka på saltsänkta produkter som tagits fram under projektet och se annat som ReduSalt har arbetat med under projektets gång.

Deltagarantalet är begränsat till 100 personer så anmäl dig snarast.

Se hela programmet och anmäl dig här >>

Om ReduSalt

ReduSalt har finansierats av Vinnova, Västra Götalandsregionen och 21 deltagande projektparter. Projektet har samlat företag, myndigheter, branschorganisationer, intresseorganisationer och forskare. ReduSalt startade 2015 och avslutas i oktober 2022. Projektet koordineras av forskningsinstitutet RISE.

Foto: Bildbyrå