Konsumentverket – Ekologiska livsmedel är för dyra

Konsumentverket – Ekologiska livsmedel är för dyra

Högt pris är det största hindret för konsumenter att välja ekologiska livsmedel. Det visar en enkätstudie som Konsumentverket låtit utföra.

Studien visar att en majoritet är positiva till ekologiska livsmedel, men endast en fjärdedel tycker det är viktigt att handla ekologiskt.

– De flesta som väljer bort ekologiska livsmedel anger det höga priset som skäl. När man står i butiken och ska köpa morötter är det lätt att välja den billigaste produkten eller gå på ett lockande erbjudande.  Även vana och bristen på ekologiskt utbud gör att konsumenter väljer bort ekologiska livsmedel, säger Kristina Difs, utredare på Konsumentverket.

För att öka andelen ekologiska livsmedel i konsumenternas varukorgar behövs:

  • Mindre prisskillnad mellan ekologiska och konventionellt producerade livsmedel.
  • Större utbud av ekologiskt producerade alternativ.
  • Ökad kunskap bland konsumenterna om vad olika märkningar innebär.

Studien är en del i ett regeringsuppdrag som handlar om hinder för väl fungerande marknader och för hållbar konsumtion. Konsumentverket kommer att redovisa resultatet i en rapport till regeringen i november 2021.

Källa: Ekologiska livsmedel är för dyra | Konsumentverket