Konsekvensanalys av miljöaspekter i NNR 2023 – 12 december

Konsekvensanalys av miljöaspekter i NNR 2023 – 12 december

Livsmedelsverket har fått ett tvådelat regeringsuppdrag som handlar om de nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2023) och om att uppdatera kostråden.

Nu bjuder Livsmedelsverket in till dialogmöte 12 december om regeringsuppdrag att genomföra en konsekvensanalys av miljöaspekter i NNR 2023.

Mötet äger rum tisdag den 12 december kl 15–16. Då kommer Livsmedelsverket berätta om regeringsuppdraget och ger möjlighet för företrädare för livsmedelsbranschen att ge synpunkter och ställa frågor.

Läs mer och anmäl dig här >>