Vilket behov har du av stöd inom nutrition?

Vilket behov har du av stöd inom nutrition?

Enkät från RISE avseende behov av nutritionsstöd

Nutrition och matens betydelse för hälsan är idag högt prioriterade områden för de flesta aktörer i matsystemet, vilket även gäller RISE. Vi vill gärna vidareutveckla våra erbjudanden inom detta område på ett sätt som är relevant för RISE uppdrag att vara näringslivets och samhällets innovationspartner. För att ta rätt nästa steg ber vi nu om hjälp att bättre förstå behoven hos företag och andra organisationer,verksamma inom livsmedelsområdet. Vi hoppas att du vill hjälpa oss genom att svara på en enkel enkät, som du hittar via länk eller QR-kod nedan.

Vi är mycket tacksamma om du har möjlighet att svara senast den 20 december 2023.

Länk till enkäten: Behovsanalys avseende nutritionsstöd

Kontaktpersoner: Om du har frågor gällande enkäten eller RISE nutritionsarbete är du välkommen att kontakta Susanne Bryngelsson, projektledare RISE (susanne.bryngelsson@ri.se) eller Marta Bianchi, forskare RISE (marta.angela.bianchi@ri.se).

RISE Research Institutes of Sweden är ett oberoende statligt forskningsinstitut. Som en innovationspartner för hela samhället hjälper vi till att utveckla teknologier, produkter, tjänster och processer som bidrar till en hållbar värld och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Det gör vi i samarbete med och på uppdrag av näringsliv, akademi och offentlig sektor. Vi har också ett särskilt fokus på att stötta små och medelstora företag i deras innovationsprocesser. Inom livsmedelsområdet erbjuder RISE stöd och expertis inom bland annat produktdesign, livsmedelsprocessning, sensorik, livsmedelssäkerhet, miljö-/klimatpåverkan av livsmedel och nutrition. Läs gärna mer om RISE på vår hemsida: www.ri.se