Internationell e-handel för livsmedelsföretag – 4 maj 

Internationell e-handel för livsmedelsföretag – 4 maj 

Välkommen den 4 maj till nätverksträff med exportnätverket i Västra Götaland. Tillsammans med e-handelsexperten Linda Laszlo Ek, från Business Sweden tar vi oss an e-handel på den internationella marknaden.  

Linda Laszlo Ek har 20 års erfarenhet av arbete med internationell handel, där hon genom åren har coachat många företag och entreprenörer i den praktiska hanteringen av export. Hon är idag e-handelsexpert på Business Sweden, där hon hjälper företag, i synnerhet retailbranschen B2C, att expandera och optimera sin försäljning via digitala kanaler på världens alla marknader. 

Vi avslutar nätverksträffen med information om Try Swedish internationella e-handelssamarbeten och regionalt exportstöd samt mingel.  

Tid: 13.30-15.30
Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, Göteborg 
Anmälan: Denna träff är öppen för alla och kostnadsfri. Anmäl dig senast den 27 april.
Ta del av hela programmet och anmäl dig här >>  

För vem?
Företag och entreprenörer som säljer fysiska varor online mot konsumenter (B2C) och som vill ha koll på vad det innebär och hur de kan optimera sin försäljning via e-handel på andra marknader. Träffen är öppen för alla livsmedelsföretag. 


Exportnätverket för livsmedel i Västra Götaland
Nätverket har funnit sedan 2018 och samlar livsmedelsföretag i Västra Götaland för att utbyta erfarenheter kring exportfrågor. Vi träffas ett par gånger per år och gärna hos ett av medlemsföretagen. Nätverket drivs av Business Sweden och Västra Götalandsregionen och är kostnadsfritt.  Är du nyfiken på att gå med i exportnätverket för livsmedelsföretag i Västra Götaland? Kontakta Maria Kärnerud, Program Manager, Try Swedish, Business Sweden, maria.karnerud@business-sweden.se eller Olle Jonäng, Senior Adviser, Västra Götalandsregionen, olle.jonang@vgregion.se


Internationella handelsdagen 4 maj i Göteborg

Nätverksträffen sker i samband med Internationella Handelsdagen 4 maj i Göteborg. Vill du även delta på förmiddagen, anmäler du dig via länken här>>  

Delfinansiera din exportsatsning
Att öka den svenska exporten är prioriterat av Västra Götalandsregionen. Därför finns en internationaliseringscheck för att gå in på nya marknader och ditt företag kan söka mellan 25.000 – 150.000 kronor. Stödet är på max 150 000 kronor, och får användas för att täcka högst 50 procent av kostnader för att anlita extern konsulthjälp. Internationaliseringschecken är öppen för etablerade små och medelstora företag i regionen, men av regionalpolitiska skäl är stödet för företag i Göteborgsområdet (följande kommuner Göteborg, Partille, Mölndal, Kungälv, Lerum, Härryda, Stenungssund, Öckerö) begränsat till maximalt 100 000 kronor.   Checken ska bland annat hjälpa företag att nå ut på nya marknader med hjälp av extern kompetens, utveckla en strategi för internationalisering, marknadsundersökningar med mera.

Exempel på insatser:  

  • skriva en strategi för internationalisering  
  • göra marknadsundersökningar  
  • söka leverantörer i utlandet  
  • utreda frågor om försäkringar, avtal och lagstiftning 
  • utreda patent och IPR  
  • utreda om det behövs produktionsanpassning eller marknadsanpassning av till exempel design, CE-märkning eller produktsäkerhet
    .  

Läs om riktlinjer och möjligheterna med internationaliseringschecken på vgregion.se >>