ICA:s framtidsrapport 2020 – Ett hållbart matsystem för framtida generationer

ICA:s framtidsrapport 2020 – Ett hållbart matsystem för framtida generationer

När ICA släpper sin framtidsrapport 2020 fokuserar de mer på lösningar än på hot och vill med det åstadkomma fokus. 

Vi vet att vi endast har 8 år kvar tills vi passerar 1,5 graders global uppvärmning, vi vet också att vi är mitt i den sjätte massutrotningen av arter och vi vet att vi kan vara 10 miljarder människor på vår planet 2050. Med andra ord, tiden att agera är knapp. Och det finns möjligheter att agera och kunna förändra. Idag står matproduktionen för 26 procent av växthusutsläppen vilket innebär att vi som konsumenter har större förändringskraft i våra matkassar än vad vi tror.

Framtidsrapporten slår fast att det finns en stor klimatpotential i att skapa ett hållbart matsystem och den är en sammanställning av befintliga vetenskapliga rapporter och intervjuer med experter för att identifiera de tre förändringsområden med störst potential att göra skillnad och påskynda omställningen till ett hållbart matsystem för svensk matkonsumtion. Omställningen till ett hållbart matsystem är angeläget för alla aktörer och det börjar som sagt bli ont om tid.

Rapporten identifierar tre områden som kan bidra med stor positiv förändringskraft för att skapa ett mer hållbart matsystem både globalt och inom Sveriges gränser: 

Ett mångfaldsjordbruk där jordbruket får blomstra i takt med den biologiska mångfalden
En svenskare matloop för att återskapa närheten mellan producent och konsument
Hållbar växtbaserad mat som bidrar till både människans och planetens hälsa.

Det är en mycket spännande läsning som presenterar resultat såväl som bjuder in till dialog.