EU godkänner Sveriges förslag till ny jordbrukspolitik

EU godkänner Sveriges förslag till ny jordbrukspolitik

2023 förnyas den gemensamma jordbrukspolitiken i hela EU. Målet är att ge medlemsländerna bra förutsättningar att hantera de utmaningar som jordbruket och landsbygderna står inför. Den 28 oktober godkände EU-kommissionen Sveriges förslag till strategisk plan för den gemensamma jordbrukspolitiken. Nu kan arbetet med förordningar och föreskrifter avslutas så att reglerna kan träda i kraft vid årsskiftet och stöden öppnas för ansökningar.

Den strategiska planen för Sverige fokuserar på miljö och klimat samtidigt som förutsättningarna för konkurrenskraft ska stärkas genom satsningar på unga, kunskap, samarbete och innovationer.

Viktiga nyheter

  • Ettåriga miljö- och klimatersättningar som går att kombinera efter förutsättningarna på gården.
  • Höjda ersättningsnivåer för flera miljöersättningar.
  • Stödrätterna tas bort och behövs inte längre för att få gårdsstöd
  • Satsning på unga lantbrukare så att det blir enklare att starta eller ta över ett lantbruksföretag
  • Ny teknik för uppföljning av jordbruksmark som alla länder i EU ska använda.
  • Investeringsstöd som inriktas på konkurrenskraftigt jordbruk, vattenvård och att minska miljö- och klimatpåverkan.
  • Grundvillkor ersätter tvärvillkoren.
  • Leader, som är en viktig metod för landsbygdsutveckling, kommer att finnas i hela landet.

Utbetalningar i tid
-Vi har tagit krafttag för att lösa de problem som Jordbruksverket haft tidigare. Utformningen av jordbrukarstöden har under flera år varit vår högsta prioritet, och inför kommande period har vi ett mycket bättre utgångsläge och systemstöd för att klara utbetalningar i tid. Tillsammans med länsstyrelsen har vi tagit fram en utbetalningsplan för kommande period som vi arbetar efter, säger Andreas Mattisson, biträdande avdelningschef.

De ettåriga miljö- och klimatersättningarna är nya och har kommit till senare än övriga stöd. Därför betalas dessa ersättningar ut först i april 2024. Följande år kommer miljöersättningarna att betalas ut i december samma år som ansökan görs. Det innebär att det blir två utbetalningar 2024.

Mer information

Om strategiska planen 2023 -2027

Om jordbrukarstöden 2023-2027