WEBBKURS: Så kan du minska saltet

WEBBKURS: Så kan du minska saltet

För hög saltkonsumtion kan orsaka högt blodtryck vilket i sin tur kan leda till hjärt-kärlsjukdomar. Detta är ett globalt problem och något som vi behöver ta tag i. Livsmedelsbranschen kan bidra till ett sänkt saltintag och därmed till att spara både liv och pengar. Inom projektet ReduSalt har forskare utvecklat flera metoder för att sänka salthalten i en rad av våra vanligaste livsmedel.

Många av metoderna går enkelt att använda med gott resultat och dessa presenteras i en ny webbkurs om saltsänkning. I kursen får man också lära sig vilka utmaningar man behöver tänka på när salthalten sänks. Den kostnadsfria kursen vänder sig till livsmedelsproducenter, inköpare samt personer som jobbar i storkök eller på restaurang.

Kursen är indelad i tre spår där det första spåret är för alla sorters livsmedel, det andra är inriktat mot bröd, och det tredje mot kött och chark. Du väljer det spår som är aktuellt i ditt fall.

Ta del av kursen här >>