Anmäl ditt företag till Energiforum livsmedel – ett kunskapsforum för energi- och vatteneffektivisering

Anmäl ditt företag till Energiforum livsmedel – ett kunskapsforum för energi- och vatteneffektivisering

Nu söker vi tillverkande livsmedelsföretag som vill jobba med sin energi- och vattenanvändning.

Tillsammans med Livsmedelsacceleratorn och expert från RISE vill vi kunna erbjuda coachning och rådgivning för att minska företagets energi- och vattenanvändning. Vi planerar anpassade aktiviteter för deltagande företag till exempel behovsanalys, platsbesök, mätning och utveckling av nyckeltal för energiuppföljning, handlings- och åtgärdsplaner samt kompetensutveckling för att stötta arbetet med energiledning.

Från företag förväntas deltagande vid aktiviteter motsvarande 50–100 arbetstimmar per år och företag samt en baskostnad för deltagande på 1.000 SEK/år. För små och medelstora företag i Västra Götaland ingår då även medlemskap i Livsmedelsacceleratorn under projekttiden.

Energiforum startar 2025 och avslutas 2027 om finansiering beviljas.

Vi behöver din intresseanmälan senast den 13 maj. Vi kommer prioritera tillverkande livsmedelsföretag med hög energiförbrukning och med stort stödbehov. Vi har ett begränsat antal företag som kommer kunna delta i projektet.

Gör din intresseanmälan här >>

Har du frågor? Kontakta Maria Holmkvist 

Kort om det planerade forsknings- och innovationsprojektet: Energiforum livsmedel – ett kunskapsforum för energi- och vatteneffektivisering

Energiforum ska stötta livsmedelsföretag till ett effektivare arbete med energi och effekt kopplat till produktionen. Projektet drivs både genom individuell coachning och i nätverksform. Projektet bidrar med kompetensutveckling och stöd inom exempelvis energikartläggning och energimätning samt digitalisering av energidata och vattenförbrukning. För livsmedelsområdet kommer särskild hänsyn tas till synergier med effektiv vattenanvändning, då vattnet i livsmedelsindustrin är den stora energibäraren.

Energiforumet kommer inkludera:

  • 2-3 webbinarier, seminarier eller nätverksträffar per år utifrån gemensamma intresseområden kopplat till energi- och resursanvändning, till exempel kylsystem, rengöring, vattenanvändning, värmebehandling, industrivärmepumpar, industriell symbios, energilagring eller energiledning.
  • Anpassade aktiviteter för deltagande företag till exempel coachning, behovsanalys, platsbesök, mätning och utveckling av nyckeltal för energiuppföljning, handlings- och åtgärdsplaner samt uppföljningsmöten
  • Kompetensutveckling och coachning för att främja och stötta arbete med energikartläggning och energiledning

Från deltagande företag förväntas deltagande vid ovan aktiviteter motsvarande 50–100 arbetstimmar per år och företag. Dessutom en baskostnad för deltagande på 1.000 SEK/år. För små- och medelstora företag i Västra Götaland ingår då även medlemskap i Livsmedelsacceleratorn under projekttiden.

Energiforum startar 2025 och avslutas 2027 om finansiering beviljas.

Gör din intresseanmälan här >>