Få hjälp av en student att digitalisera

Få hjälp av en student att digitalisera

För tillverkande livsmedelsföretag finns nu chans att söka kompetensstöd för digitalisering via det strategiska innovationsprogrammet för Processindustriell IT och Automation (PiiA). Vi matchar rätt student med uppdraget och PiiA står för studenternas lön under uppdragets genomförande.

Kompetensstöd inom digitalisering för livsmedelsföretag
Processindustrin har ett stort antal leverantörer i form av små och medelstora företag (SMF) som har potential att växa genom att stärka sin kompetens inom digitalisering.För att stärka deras kompetens inom detta område lanserar PiiA ett initiativ där du som företag kan få stöd att digitalisera.

Vad innebär stödet?

Små och medelstora företag erbjuds möjligheten att anlita forskar- och masterstudenter för specifika digitaliseringsuppgifter. Företagen kan ansöka redan nu för att bli matchade med kompetenta studenter.

Hur fungerar det?

  1. Ansökan: Företagen beskriver sina digitaliseringsbehov direkt via ansökningsformuläret på PiiA:s webbplats eller i samråd med PiiA:s programkontor och anslutna lärosäten.
  2. Matchning: Programkontoret matchar ansökningarna med lämpliga studenter och doktorander. Även studenter och lärosäten kan anmäla sitt intresse för att delta.
  3. Resultatpresentation: Efter avslutat arbete presenterar studenterna sina resultat under PiiAs digitala seminarium.

Finansiering och Immateriell Äganderätt (IP)

  • Löner: PiiA finansierar studenternas löner under uppdragets genomförande. Företagen förväntas medfinansiera i form av egen tid.
  • IP: Eventuell immateriell äganderätt förblir hos företagen. Företagen ansvarar också för att upprätta sekretessavtal (NDA) med de engagerade studenterna och doktoranderna.

Livsmedelsföretag som vill ta del av detta kompetensstöd, bokar ett möte med Maria Holmkvist på maria.holmkvist@ri.se. Vi hjälper dig med ansökan och stödjer arbetet med att hitta rätt student för ert uppdrag.

PiiA erbjuder tre finansieringspaket utifrån uppdragets längd:

Liten
Ersättning 26.000 SEK
Uppdrag längd: 4 veckor
Medfinansiering i form av tid: 40 h

Mellan
Ersättning till student: 40.000 SEK
Uppdragets längd: 6 veckor
Medfinansiering i form tid: 60h

Stor
Ersättning: 54.000
Uppdrag i läng: 8 veckor
Medfinansiering i form av tid: 80h