Kurs i höst: Livsmedelsmikrobiologi – Teori och praktik

Kurs i höst: Livsmedelsmikrobiologi – Teori och praktik

Vill du öka dina kunskaper inom livsmedelssäkerhet? Till hösten ges kursen Livsmedelmikrobiologi – teori och praktik som ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper kring de vanligast förekommande mikroorganismerna i livsmedelssammanhang. Syftet med utbildningen är att deltagarna skall få ökad kunskap om livsmedelsmikrobiologi samt hur och varför man utför mikrobiologiska analyser.

Kursen ges av RISE, Sveriges forskningsinstitut.

Läs mer och anmäl dig här >>