Bedömning från Livsmedelsverket: ”Probiotika” får inte användas som kategorinamn på kosttillskott

Bedömning från Livsmedelsverket: ”Probiotika” får inte användas som kategorinamn på kosttillskott

”Probiotika” får inte användas som kategorinamn på kosttillskott, bedömer Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket har sett över om ordet probiotika kan få börja användas på kosttillskott som innehåller en viss sorts bakterier. Bedömningen är att ordet inte får användas så länge det inte finns något godkänt hälsopåstående om probiotiska mikroorganismer. Livsmedelsverket står alltså kvar vid sin tidigare bedömning, som också följer tolkningen i EU-kommissionens vägledning.

”Probiotika” är alltid ett hälsopåstående

Livsmedelsverket bedömer att även om probiotika skulle användas som kategorinamn så är det ändå ett hälsopåstående. Därför kan ordet varken användas i märkning eller i marknadsföring av kosttillskott så länge det inte finns något godkänt hälsopåstående om probiotiska mikroorganismer.

Läs mer på livsmedelsverket.se