Vi coachar livsmedelsföretag som vill söka finansiering från Västra Götalandsregionen 

Vi coachar livsmedelsföretag som vill söka finansiering från Västra Götalandsregionen 

Västra Götalandsregionen erbjuder medfinansiering till små och medelstora företag (SME-företag) som vill satsa på digitalisering, innovationer, globalisering, ökad sysselsättning, forskning och förnyelse.   

Västra Götalandsregionen erbjuder, bland annat genom FoU-kort, stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt som ska hjälpa företag att ta fram ny kunskap och kompetens för att utveckla sina tjänster, varor och processer. Erbjudandet om stöd till forskningsprojekt riktar sig till etablerade små och medelstora företag som har både vilja och förmåga att växa genom att satsa på forskning och utveckling. Livsmedelsacceleratorn kan stötta din finansieringsansökan genom att granska och lämna input till förbättringar och förmedlar kontakter med rätt expertis för att ditt företag ska nå dit du vill. 

Har du ett forsknings- och utvecklingsprojekt som du vill prova och se om det kan bli delfinansierat av offentliga medel? Ta kontakt med Maria Holmkvist på Livsmedelsacceleratorn.