Axfood vill sänka momsen på hållbar mat

Axfood vill sänka momsen på hållbar mat

Sänk eller avskaffa momsen på hållbar mat för att öka tempot i den gröna omställningen. Det skulle gynna såväl miljön som konsumenterna och lantbruket på både kort och lång sikt. Det menar Axfood som idag presenterar sitt förslag i en debattartikel i Dagens Industri.

– Det måste löna sig både att producera och konsumera hållbart. I en tid då hållbarhetsutmaningarna är större och mer akuta än någonsin behöver svenska politiker visa handlingskraft och prioritera åtgärder som gynnar miljön utan att drabba hushållens plånböcker. En lägre momssats för hållbarhetsmärkta livsmedel är ett effektivt sätt att styra utvecklingen åt rätt håll, säger Klas Balkow, vd och koncernchef på Axfood.

Maten har en enorm påverkan på miljön. Maten bidrar till att de planetära gränserna överskrids för klimat, biologisk mångfald, kemikalier, markanvändning samt övergödning. Omkring 30 procent av utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser beräknas komma från den globala matproduktionen.

– Det behövs ett mer hållbart matsystem, med förändringar både vad gäller hur maten produceras och vad som konsumeras. Förändringarna måste till både i livsmedelskedjan, konsumentled och i politiken. Men just nu är tempot i den gröna omställningen alldeles för lågt, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

Fotograf: Gustav Kaiser