Almi Invest säkrar 400 miljoner i riskkapital från regeringens krispaket

Almi Invest säkrar 400 miljoner i riskkapital från regeringens krispaket

Förra veckan presenterade regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ytterligare åtgärder som ska underlätta för svenska företag. Denna gång med särskilt fokus på små och medelstora företag som har behov av finansiering i ett i ett besvärligt läge. En del i åtgärdspaketet innebär att Almi Invest förstärks med 400 miljoner kronor som ska användas för riskkapitalinvesteringar i innovativa startups och tillväxtbolag. 

– Vi har ett uppdrag att investera i tidiga skeden där det saknas tillräckligt med privata investerare. Här har vi som Sveriges mest aktiva investerare en viktig och ibland avgörande roll att spela i kristider, då tillgången på privat kapital minskar, säger Mikael Karlsson, vd på Almi Invest, i ett pressmeddelande på Almis hemsida.

Det extra riskkapitalet ska gå till att klara de akuta kapitalbehov som uppkommit i startupsektorn. Det ska också stötta den tidiga svenska riskkapitalmarknaden även på sikt. Kapitalet är en del av nästa ändringsbudget. Beslut om åtgärderma förväntas i riksdagen i maj.

Läs hela pressmedelandet här