Workshop: Automation och digitalisering som sätter fart på svensk livsmedelsindustri

Workshop: Automation och digitalisering som sätter fart på svensk livsmedelsindustri

Sweden Food Arena och PiiA bjuder in till en gemensam digital workshop tisdagen den 8 september, kl. 13.00-16.00. Ämnet är automation och digitalisering som sätter fart på svensk livsmedelsindustri.

I workshopen identifierar deltagarna tillsammans ett nyckelområde där automation och digitalisering verkligen skulle kunna göra skillnad för svensk livsmedelsindustri. Resultatet från workshopen kommer att mynna ut i en förstudie, finansierad av PiiA och medverkande industriparter. Syftet är att förstudien ska gå till botten med vad som krävs i form av ny kunskap, nya teknologier och nya lösningar för att det prioriterade området skall kunna realiseras och göra reellt avtryck inom svensk livsmedelsindustri inom 2-5 år.

Målgruppen är livsmedelsproduktionen som är behovsägare och speciellt de personer som är ansvariga/jobbar med produktion och produktionsutveckling, teknikfrågor, underhåll, IT samt VD.

Om du är intresserad av att medverka behöver du anmäla dig senast den 1 september.

Anmäl dig här!