Utvecklas genom nätverk

Utvecklas genom nätverk


I RISE arbete för ett hållbart samhälle är nätverk en viktig pusselbit för samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer.

Via länkarna nedan kan du läsa mer om några av RISE:s nätverk inom jordbruk och livsmedel. Du kan också läsa mer om vår verksamhet på vår hemsida www.ri.se.


Nätverket Måltid Sverige >>

Nätverket Mat och miljö >>

Nätverket Hälsotrend >>

Nätverket Konsumentkontakt >>

Innovationshub Agrihub Sweden >>