Företag och organisationer bjuds in att delta i handelsdelegation till Japan

Företag och organisationer bjuds in att delta i handelsdelegation till Japan


Den 2 till 6 juli 2023 kommer EU:s jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski att leda en handelsdelegation till Japan. EU-kommissionen bjuder in företag och organisationer från Sverige och övriga EU-länder att delta i delegationen. Resan innebär en god möjlighet att knyta kontakter i Japan för framtida affärsmöjligheter inom dryckes- och livsmedelssektorn.

Jordbruksverket bevakar för Sveriges räkning en EU-kommitté där man varje år fördelar medel till bransch- och intresseorganisationer för att genomföra marknadsföringskampanjer.

En del av den årliga budgeten går till evenemang som handelsdelegationer där företag och organisationer inom jordbruks- och livsmedelsproduktion är välkomna att delta.

– Japan är världens tredje största ekonomi och Sveriges största exportmarknad i Asien. Sedan 2019 finns dessutom ett frihandelsavtal mellan EU och Japan, vilket särskilt inom livsmedelssegmentet bedöms innebära en kraftigt ökad exportpotential. Många jordbruks-och livsmedelsprodukter kan exporteras tullfritt (såsom rostat kaffe, sylt, cider) eller till nedsatt tull (exempelvis griskött, kyckling, hårdost, godis). För många mejeriprodukter och bagerimixer finns förmånliga tullkvoter säger Susanna Axelsson, handelspolitisk utredare.

För mer information och kontaktuppgifter besök Jordbruksverkets pressrum >>