Träffa oss på Nordic Food Industry

Träffa oss på Nordic Food Industry

Livsmedelsacceleratorn deltar på Nordic Food Industry i oktober på Svenska Mässan i Göteborg. Mässan hålls den 18-20 oktober. Det blir tre fullspäckade branschdagar för livsmedelsindustrin med särskilt fokus på hållbara produktions- och förädlingsprocesser. Ambitionen är att öka konkurrenskraften för Sveriges många livsmedelsföretagare genom att staka ut riktlinjerna för en kraftsamling med sikte på 2030. Målet är att förtydliga utmaningar och möjligheter för att stärka vår samlade livsmedelsindustri såväl lokalt som på en global marknad.

På Nordic Food Industry 2022 arrangerar RISE, Innovationstorget. Det blir en mötesplats för näringsliv, forskning, akademi och politik, med syfte att skapa gränsöverskridande samtal och möten som stimulerar innovationsarbetet för en hållbar livsmedelsindustri.

Livsmedelsacceleratorn kommer finnas på plats för att för att möta små och medelstora livsmedelsföretag som vill få stöd och råd kring sin utveckling. Det kan handla om att få hjälp med sin affärsutveckling, tekniska utmaningar, kontakter, lots till finansieringsmöjligheter, utbildning eller nätverk.

Innovationstorget erbjuder också ett scenprogram, där leverantörer och kunder presenterar case kring hur ny teknik, nya material, nya lösningar, produkter och tjänster kan bidra till utvecklingen inom livsmedelsindustrin. Här delar också olika företag med sig av inspirerande exempel kring hur man arbetar med innovation i praktiken.

Anmäl dig till Nordic Food Industry redan idag.

Tre mässor på samma plats
Nordic Food Industry tar plats på Svenska Mässan 18-20 oktober 2022 ihop med Scanautomatic och ProcessTeknik. Tillsammans skapar de en gränsöverskridande mötesplats där hållbarhet, digitalisering och automatisering är de gemensamma grundpelarna. Under mässorna 2022 finns delmoment som samtliga besökare och utställare kan ta del av.