Svensk kyckling har minskat sitt klimatavtryck med en femtedel

Svensk kyckling har minskat sitt klimatavtryck med en femtedel

Svensk kyckling har minskat sitt klimatavtryck med nästan 20 procent på drygt tio år. I dag är avtrycket knappt 1,6 kilo koldioxid per kilo slaktvikt. Det visar en ny och omfattande livscykelanalys (LCA), med klimatpåverkan i fokus, som gjorts av forskningsinstitutet RISE. Studien presenterades på ett seminarium den 16 augusti.

– Svensk Fågels kycklinguppfödare har arbetat med effektivisering och energiomställning vilket minskar klimatavtrycket av kycklingen. Jag upplever att det finns en drivkraft att hela tiden bli lite bättre och mer hållbar i uppfödningen, säger Katarina Nilsson, enhetschef på RISE och ansvarig för studien.

Enligt RISE är det viktigaste anledningarna till att klimatavtrycket minskat att branschen lyckats optimera fodret, ställt om till mer grön energi samt att man använder hela kycklingen. Att nästan inget går till spillo. En annan viktig orsak som har bidragit till en alltmer hållbar svensk kyckling är att avelsarbetet har utvecklats med en mer robust kyckling som resultat.

– Den nya LCA:n är ett kvitto på att vårt hårda och målmedvetna arbete verkligen gett resultat. Det är glädjande! Det är också en viktig signal till svenska konsumenter och restauranger att det är klimateffektivt att välja svensk, traditionell kyckling från våra bönder, säger Maria Donis, vd Svensk Fågel.

Kort om rapporten
RISE har under våren 2022 beräknat klimatavtrycket av uppfödning av kyckling hos Svensk Fågels medlemmar. Informationen har inhämtats från hela värdekedjan, dvs. foder, uppfödare samt slakterier under 2021. I tidigare LCA:er från 2009 och 2015 var klimatavtrycket drygt 1,9 kilo per kilo kyckling (slaktvikt, uppfödning och slakt). Om man även räknar med förädlingen av kycklingen har det totala klimatavtrycket minskat med 19 procent (från 2,6 till 2,1 kilo per kilo köttprodukt).

Sammanfattning av rapporten samt mer material hittar du här>>

Foto: Svensk Fågel
Bildtext: Ulf Ivarsson, kycklinguppfördare, Svensk Fågel.