Nominera till Änglamarkspriset 2022

Nominera till Änglamarkspriset 2022


Änglamarkspriset delas ut till ett företag, en organisation eller person som jobbar för hållbar utveckling och står för värdefulla insatser inom miljö och ekologi. Nominera de unga eldsjälar som förtjänar att vinna årets pris och 250 000 kr.

Nomineringen för årets Änglamarkspris är nu öppen. Nomineringsperioden pågår till den 18 september. Priset premierar unga vuxna miljöengagerade och delas ut till ett företag, en organisation eller person som jobbar för hållbar utveckling och står för värdefulla insatser inom miljö och ekologi.

KF och Coop delar ut priset i samarbete med Änglamarksfamiljerna Taube, Alfredson och Danielsson. Priset delas ut årligen sedan 2002.

Nominering görs på http://www.coop.se/anglamarkspriset-nominera

Kriterier för nominering till Änglamarkspriset 2022: 

  • De nominerade ska vara mellan 20 och 30 år.
  • Driver ett företag, en organisation eller en verksamhet där huvudfokus är hållbarhet och att göra värdefulla insatser för miljön, i Sverige eller svenska projekt utomlands.
  • Företag och personer kan även nominera sig själva.
  • Nomineringsperioden pågår den 22 augusti-18 september.

Vad händer när nomineringsperioden är avslutad?

  • Tio av de nominerade bidragen väljs ut av en nomineringskommitté och går vidare i tävlingen.
  • Därefter väljer juryn ut tre finalister.
  • Den 17 oktober-6 november kan allmänheten rösta på sina favoriter bland de tre finalisterna på coop.se. Resultatet av omröstningen och juryns val viktas 50/50, alltså folkets och juryns röst väger lika tungt. Juryn består av representanter från KF, familjerna Taube, Alfredson och Danielsson samt en extern representant inom hållbarhetsområdet.
  • Resultatet av omröstningen och juryns beslut går ej att överklaga.
  • Priset delas ut den 16 november.

Fakta om Änglamarkspriset

För 30 år sedan lanserade Coop det ekologiska varumärket Änglamark. Tio år senare, 2002, delades Änglamarkspriset ut för första gången. Änglamarksprodukterna och Änglamarkspriset är ett samarbete mellan Kooperativa förbundet, Coop och familjerna Taube, Alfredson och Danielsson.

Foto: Coop