Stora Enso förvärvar det nederländska bolaget De Jong Packaging Group för att accelerera tillväxten inom förnybara wellförpackningar

Stora Enso förvärvar det nederländska bolaget De Jong Packaging Group för att accelerera tillväxten inom förnybara wellförpackningar

Stora Enso förvärvar nederländska De Jong Packaging Group, för ett bolagsvärde av cirka 1020 miljoner euro. Förvärvet kommer att fortsätta stärka Stora Ensos strategiska riktning, påskynda omsättningstillväxten, och bygga marknadsandelar inom förnybara förpackningslösningar i Europa. De Jong Packaging Group är en av de största producenterna av wellförpackningar i Benelux. Företagets produktportfölj och geografiska läge ska komplettera och stärka Stora Ensos erbjudande, framför allt inom förpackningar för färska livsmedel, e-handel och industri.

– I linje med vår strategi investerar vi i att växa vår marknadsandel inom förnybara och cirkulära förpackningslösningar. De Jong Packaging Group har en stark position inom sektorn för wellförpackningar och en imponerande kundbas. Att förvärva deras verksamhet är ett led i vår strategiska riktning att avancera inom förnybara förpackningslösningar i Europa, säger Annica Bresky, VD och koncernchef på Stora Enso.

Foto: Stora Enso