440 miljoner har gått till nytänkande inom jordbruk, trädgård och rennäring

440 miljoner har gått till nytänkande inom jordbruk, trädgård och rennäring

Jordbruksverket nya uppföljning visar att cirka 440 miljoner kronor har beviljats i innovationsstöd för nytänkande idéer under åren 2014–2022. Vanligast är idéer om att skapa nya tjänster och produkter som en del av nya arbetsmetoder.

Innovationsstödet är en del av EIP-Agri, en europeisk satsning för att skapa produktivitet och hållbarhet genom innovationer. Stödet ger full finansiering och har kunnat sökas dels för att bilda en innovationsgrupp, dels för att genomföra ett innovationsprojekt.

Uppföljningen visar att projekten i stor utsträckning har haft nytänkande och originella idéer, men att det är för tidigt att se om de kommer leva kvar och ha en positiv påverkan på landsbygden.

Idéer för konkurrenskraft och diversifiering vanligast
Av allt innovationsstöd 2014–2022 har 82 procent har gått till jordbrukssektorn, 14 procent till trädgårdssektorn och 5 procent till rennäringen. Inom alla tre sektorerna har de flesta idéerna kretsat kring konkurrenskraft, omstrukturering och diversifiering. Vanligast är idéer om att skapa nya tjänster och produkter som en del av en ny arbetsmetod.

Hälften av pengarna till västra och södra Sverige
Drygt hälften av innovationsstödet (55 procent) har gått till Syd- och Västsverige. Här finns 39 procent av Sveriges företag med primärproduktion inom jordbruk, trädgård och rennäring. De områden som har beviljats minst andel av stödet är Mellersta Norrland och norra Mellansverige. De har fått runt 1 procent vardera av det totala beviljade stödet.

Institut och bolag vanligast bland de som söker stöd

Det är oftast större institut och bolag som har sökt stöd för att genomföra innovationsprojekt. Projekten har ofta genomförts tillsammans med små eller mellanstora företag.

EIP-stöden i kommande period av EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2023- 2027 kommer även att gå till idéer inom fiske och vattenbruk.

Mer information
Läs mer i rapporten Innovationsstöd i landsbygdsprogrammet 2014–2022
Bloggen Programmen och pengarna