Spannmålsskörden ökar – 16 procent mer än förra året

Spannmålsskörden ökar – 16 procent mer än förra året

Enligt pressmeddelande från Jordbruksverket beräknas årets totalskörd av spannmål till 5,8 miljoner ton, vilket är 16 procent mer än förra årets skörd. Totalskörden är 10 procent större än genomsnittet för de senaste fem åren, där 2018 med missväxt orsakad av torka är ett av åren. I år var det mera gynnsamt väder med både värme och regn som ökade skörden, särskilt för de vårsådda grödorna.

Kyla och regn under vintern och våren sänkte däremot skördenivåerna för de höstsådda grödorna. En del arealer behövde köras upp under våren och sås om med vårsådda grödor. Trots detta är årets skördenivåer per hektar av höstsådda spannmålsgrödor något högre än under 2021. De vårsådda spannmålsgrödornas hektarskördar ökade med 34–46 procent, jämfört med föregående års låga nivåer.

Hela pressmeddelandet hittar du på jordbruksverket.se >>