Ökad konkurrenskraft med EU:s gröna giv – 25 feb

Ökad konkurrenskraft med EU:s gröna giv – 25 feb

Exportcenter Västra Götaland bjuder in till seminarium den 25 februari på temat ökad konkurrenskraft med EU:s gröna giv.

Möjligheter till finansiering kommer att öka för dig som ställer om din verksamhet kring hållbarhet. Hur bör du tänka rent strategiskt kring framtidens affärsmöjligheter?

För dig som verkar på ett litet eller medelstort företag och som påbörjat en omställning kring hållbarhet finns mycket stöd att få. Många företag börjar med energieffektivisering av sina fastigheter. Andra har kommit igång med produkternas livscykelanalys och ser över hela värdekedjan i företaget. EU:s gröna giv sätter bland annat riktlinjer för vilka investeringar/aktiviteter som klassas som hållbara. Om ditt företag kan matcha verksamheten i företaget till denna klassificering kan företaget få tillgång till mer fördelaktig finansiering sk ”Gröna lån”. Rätt investering kan bli en konkurrensfördel.


Du kommer att få en orientering kring EU:s Gröna giv och hur finansieringsinstitut som banker, Almi, Exportkreditnämnden och Svensk Exportkreditnämnden agerar på kraven som ställs. De kommer att ge dig tips på hur du bör tänka rent strategiskt kring framtidens affärsmöjligheter. Möjligheter till finansiering kommer att öka för dig som ställer om.

Läs mer och anmäl dig här >>

PÅ SCEN

Karin Reuterskiöld, Hållbarhetsstrateg Danske Bank
Anette Johansson, Svensk Exportkredit (SEK)
Hanna Wessman, Produktansvarig Framtidsgeneratorn, Almi Väst
Åsa Larsson, Produktansvarig Grön kreditgaranti, Exportkreditnämnden

Moderator: Jesper Öhrn, Västsvenska Handelskammaren

Seminariet riktar sig till

Dig som är verksam på ett exporterande företag i Halland eller Västra Götalandsregionen och som vill vidare ut i världen.