Öka företagets lönsamhet – Anslut dig till projektet ”Mer mat – fler jobb”

Öka företagets lönsamhet – Anslut dig till projektet ”Mer mat – fler jobb”

Målet är att projektet ska bidra till en starkare livsmedelsproduktion i Sverige och som ett led i detta erbjuds företag inom livsmedelskedjan utbildning och rådgivning inom bland annat rekrytering, företagsanalys och kompetensutveckling. 

Arbetet pågår för fullt  och fler företag är välkomna att ansluta sig.

Anmäl dig här till nyhetsbrevet för att ta del av mer information om projektet.