Nu har UTP-lagen trätt i kraft

Nu har UTP-lagen trätt i kraft


Den 1 november trädde lagen om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan i kraft. Konkurrensverket är tillsynsmyndighet och står redo att svara på frågor och ta emot anmälningar. Livsmedelsföretagen erbjuder sina medlemsföretag stöd och rådgivning.

– Den 1 november togs ett stort och efterlängtat steg mot en mer rättvis, balanserad och konkurrenskraftig svensk livsmedelskedja. Min förhoppning är att de här metoderna nu upphör och att lagen aldrig behöver användas. Men om du är medlem i Livsmedelsföretagen och upplever att du utsätts för oskäliga villkor eller påtryckningar, då ska du veta att vi kommer ge dig allt stöd du behöver, säger Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen.

Läs pressmeddelandet i sin helhet på Livsmedelsföretagens hemsida