Nordiska näringsrekommendationerna 2023

Nordiska näringsrekommendationerna 2023

I juni lanseras de Nordiska näringsrekommendationerna 2023. För första gången innehåller de vetenskapliga rekommendationer för både hälsa och miljö, och förordar en mer växtbaserad kosthållning, mer fisk och mindre kött på tallriken.

I stora drag pekar Nordiska näringsrekommendationerna (NNR2023) mot mer växtbaserade livsmedel med betoning på frukt, bär, grönsaker, fullkorn och baljväxter, mer fisk och mindre rött och processat kött. En nyhet är att NNR2023 inte bara anger en riktning utan också preciserar ett antal mer konkreta livsmedelsbaserade kostråd, där både hälsa och miljö vägts in.

Livsmedelsverket kommer nu se över de svenska kostråden, med hänsyn tagen till nationella förhållanden och vår försörjningsförmåga. Om och hur de svenska kostråden kommer att justeras vet vi nästa år.

Vill du veta mer? Här är en länk till rapporten och länk till ett webbinarium som Livsmedelsverket håller den 25 september.