Nordic Seafood Summit 19-20 januari

Nordic Seafood Summit 19-20 januari

Nordic Seafood Summit är den första mässan i sitt slag som samlar fisknäringens samtliga aktörer – från fiskaren och odlaren till grossist, förädling, dagligvaruhandel, restaurang samt beslutsfattare och myndigheter.

Här finns möjlighet för näringens aktörer att få en inblick i hela kedjans verklighet, utmaningar och möjligheter.

Kom och ta del av de senaste produkterna, lyssna på intressanta diskussioner och träffa kollegor från hela värdekedjan. 

Nordic Seafood Summit kommer anordnas årligen med start i Stockholm. Efter det anordnas den vartannat år i Stockholm och vartannat år i Göteborg.

Läs mer om mässan här >>