Nytt projekt ska göra växtbaserade livsmedel lika näringsrikt som kött

Nytt projekt ska göra växtbaserade livsmedel lika näringsrikt som kött

Peter o Bolinder AB ska tillsammans med Peas of Heaven AB, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Örebro universitet har fått 3 miljoner kronor i projektmedel från Vinnovas utlysning inom hållbara matsystem för att utveckla växtbaserade livsmedel som har motsvarande eller bättre näringsvärden än animaliska produkter.

Projektet ska pågå under två år och har tre innovationsområden, att identifiera de lämpligaste grödorna, att förbättra näringsvärdena samt utveckla två goda och nyttiga växtbaserade livsmedel.

Läs mer om projektet på vinnova.se >>