Nominera till Food Planet Prize

Nominera till Food Planet Prize

Curt Bergfors Food Planet Prize delar årligen ut ett av världens största miljöpris. Det belönar innovativa lösningar som kan bidra till skiftet till ett mer hållbart globalt matsystem inom en tioårsperiod. Varje år delas 2 miljoner USD ut vardera till två sådana lösningar.

Vårt nuvarande matsystem utgör ett allvarligt hot mot mänsklig och planetär hälsa. Vårt sätt att producera, distribuera och konsumera mat måste förändras i grunden om framtida generationer – och vår fantastiska planet – ska kunna leva vidare och blomstra. 

Har du, eller känner du till, bra idéer, intressanta initiativ eller smarta lösningar som kan bidra till att rädda matplaneten? Nomineringar är välkomna under hela året och från hela världen. Vem som helst kan nominera till priset – sitt eget initiativ, eller någon annans. Man kan också nominera flera projekt.

Läs mer och nominera här >>

Juryn utvärderar de nominerade initiativen utifrån sex olika kriterier, som inkluderar genomförbarhet, skalbarhet och potential till systemförändring.