Möjlighet för er att påverka vårt framtida erbjudande!

Möjlighet för er att påverka vårt framtida erbjudande!

Livsmedelsacceleratorns främsta målgrupp är små- och medelstora livsmedelsföretag som är verksamma inom Västra Götalandsregionen. Men visste du att vi även samarbetar med andra aktörer runt om i landet? Ett av våra samarbeten har vi tillsammans med MatLust, en utvecklingsnod för livsmedelssektorn med särskilt fokus på miljö och hälsa, som vänder sig till livsmedelsbranschens små och medelstora företag i Stockholmsområdet.

Nu genomför MatLust i samarbete med Livsmedelsacceleratorn en förstudie inför framtida verksamhet för att kartlägga vilka behov som finns. Vi tror att några av MatLusts erbjudanden kan vara intressanta för företag i andra delar av landet. Bland mycket annat så arbetar MatLust med en digital produktionsmatchning tillsammans med Södertälje Science Park, så att företag får hjälp att hitta legotillverkare.

Dina svar är viktiga för oss så tack för att du tar dig tid att svara!

Länk till undersökningen