Miljardsatsning på ärtor stärker Västra Götaland som klimatsmart livsmedelsregion

Miljardsatsning på ärtor stärker Västra Götaland som klimatsmart livsmedelsregion

Västra Götalandsregionen välkomnar Lantmännens beslut att investera drygt 1 miljard i en ny livsmedelsfabrik för tillverkning av ärtprotein i Lidköping. Här finns bördiga odlingsjordar och hög kompetens kring produktion av växtbaserade proteiner. Fabriken väntas stå klar 2026. Lantmännens beslut positionerar Västra Götaland och Sverige ytterligare som föregångare inom hållbar livsmedelsproduktion.

– Skenande livsmedelspriser och tomma butikshyllor har fått många att fundera på varifrån maten kommer. Dessutom ser vi en stark trend mot mer växtbaserade livsmedel. Baljväxter som ärtor och bönor har låg miljö- och klimatpåverkan och är dessutom något vi rekommenderas äta mer av hälsoskäl. Framöver kan vi räkna med att hitta mycket mer baljväxter i livsmedelsdisken, säger Kristina Jonäng (C) ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Västra Götalandsregionen ansvarar för och driver det regionala utvecklingsarbetet i länet vilket bland annat omfattar insatser för företagsetableringar, forskning och utveckling, kompetensförsörjning och hållbar omställning.

Positiv trend

De senaste tio åren har Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd satsat mer än 100 miljoner kronor på forskning och utveckling på utveckling vid Sveriges lantbruksuniversitet i Skara, Innovationshubben AgroVäst och RISE. Tidigare i år beslutade nämnden även att stötta ett initiativ på Chalmers Tekniska Högskola i syfte att skapa en kunskaps- och demonstrationsplattform för extrudering – den teknik som ofta används för att göra biffar, korvar, färs och snacks av ärtor.

–  Denna typ av satsningar är avgörande för jordbruket och livsmedelsbranschen. Västra Götaland är Sveriges största livsmedelsproducerande län och det finns förstås förväntningar från omvärlden att investeringar landar här. Så roligt att Lantmännens investeringsplaner nu fullföljs, säger Kristina Jonäng (C)

Stöd för innovation och konkurrenskraft

Utvecklingen ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategins mål om att ställa om till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Livsmedel är ett regionalt styrkeområde och Västra Götalandsregionen fortsätter att bygga ut områdets infrastruktur för kunskap och innovation. Parallellt med stöd till nya etableringar görs satsningar på utbildning och fortbildning för att säkra arbetskraft med rätt kompetenser. Utbildning av ungdomar och vuxna på Västra Götalandsregionens naturbruksskolor är en grundbult i kompetensförsörjningen för lantbruket och de gröna näringarna.