Mångmiljonstöd till ny nationell dataplattform för jordbruket

Mångmiljonstöd till ny nationell dataplattform för jordbruket

I december förra året utlyste Jordbruksverket 50 miljoner kronor för ett samarbets- och utvecklingsprojekt som ska bygga och etablera en dataplattform för jordbruket. Nu står det klart att stödet tillfaller Agronod.
– Det är en viktig milstolpe för svenskt lantbruk och svensk livsmedelsproduktion. Tillsammans med våra samarbetspartner kan vi nu börja realisera en nationell dataplattform som skapar konkret värde på gårdsnivå och för svensk livsmedelsproduktion, säger Emilia Liljeström, VD hos Agronod. 

Från statligt håll satsas totalt 120 miljoner kronor på en nationell plattform för delning av jordbruksdata. Stödet är ett resultat av regeringsuppdraget ”Databasinfrastruktur för lantbruket” som Jordbruksverket har genomfört (slutrapporten finns att läsa här). I ett första steg delas 50 miljoner kronor ut. Vid ett lyckat genomförande av steg 1 kommer resterande medel i ytterligare en utlysning. 
Under våren har Agronod kunnat påbörja arbetet med dataplattformen. En första konkret modell visades upp i juni i form Agrosfär, ett verktyg för klimatberäkning på gårdsnivå. Med pilotversionen av Agrosfär ville bolaget konkretisera möjligheterna med den övergripande dataplattformen som byggs.

Projektet Nationell plattform för delning av jordbruksdata – steg 1 pågår till slutet av 2023 och sker i samverkan med att stort antal partner. Agronod är sammankallande kraft och driver projektet tillsammans med Swedbank, Dataväxt, Handelshögskolan i Stockholm, Hushållningssällskapet, T-kartor, HKScan, LRF, Linköpings universitet, Arla Foods, Växa, RISE, Lantmännen, Tillväxtbolaget för Sveriges Lantbrukare, Livsmedelsföretagen och SLU.