Lantmännen och Spendrups i förnyat partnerskap kring hållbara odlingsmetoder för maltkorn

Lantmännen och Spendrups i förnyat partnerskap kring hållbara odlingsmetoder för maltkorn

Under våren har Lantmännen och Spendrups startat ett nytt samarbete där maltkorn, som är huvudingrediens i öl, för första gången, odlas enligt Lantmännens program för Framtidens Jordbruk – Klimat & Natur. Det innebär att odlingsmetoder som minskar klimatpåverkan och gynnar den biologiska mångfalden kommer att användas. Grödan är redan i jorden och maltkornet skördas under hösten, för att sedan användas i öl som bryggs i början av 2023.

Spendrups har sedan många år tillbaka använt maltkorn från Lantmännen. Samarbetet kring Lantmännens odlingskoncept Klimat & Natur är ett gemensamt grepp för mer hållbar odling och ett naturligt nästa steg på Lantmännens och Spendrups hållbarhetsresa.

Odlingsmetoderna inom Klimat & Natur minskar koldioxidutsläppen med upp till 30 procent genom klimatsmart växtnäring, fossilfria bränslen och precisionsodling. Därtill stärks den biologiska mångfalden av blommande zoner och kemikaliefri utsädesbehandling.

Foto: Lantmännen