Landsbygdsnätverket: Vattenbruk som areell näring – vad innebär det?

Landsbygdsnätverket: Vattenbruk som areell näring – vad innebär det?

Areella näringar är ett samlingsbegrepp för näringar som använder naturresurser på land och i vatten. Under lång tid har frågan om vattenbrukets inkludering i begreppet diskuterats. Nu föreslår en statlig utredning att vattenbruk bör omfattas av de undantagsbestämmelser kring strandskydd som finns för areella näringar.

Läs hela intervjun med Ingela Skärström, ordförande för branschorganisationen Svenskt vattenbruk och sjömat, om utredningens förslag >>