Jordbruksverket: Möjligt söka stöd för att utveckla vattenbrukens övervakning samt kartlägga data om dioxin i fisk

Jordbruksverket: Möjligt söka stöd för att utveckla vattenbrukens övervakning samt kartlägga data om dioxin i fisk

Nu går det söka stöd för att stärka det svenska vattenbrukets förmåga att upptäcka olika risker i tid. Samtidigt öppnas även möjligheten att få stöd för att kartlägga data för innehåll av dioxin i pelagisk fisk i Östersjön. Sammanlagt utlyser Jordbruksverket 26 miljoner kronor, enligt pressmeddelande från Jordbruksverket.

Den 15 april öppnade Jordbruksverket två nya utlysningar i havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet. Båda stöden går att söka till den 16 juni 2024.

25 miljoner till övervakning inom vattenbruk

Genom att utveckla nya tekniker och processer för övervakning ska det svenska vattenbruket få bättre förutsättningar att kunna vidta åtgärder mot olika risker. Målsättningen är att förbättra övervakningen av bland annat miljö, djurvälfärd och smittor. För att kunna få stöd ska projekten bidra med nytta till fler än ett enskilt vattenbruksföretag.

– Syftet med den här utlysningen är att stötta projekt som bidrar till en mer konkurrenskraftig vattenbruksnäring, genom att i tid få möjlighet att agera om det uppstår risker för exempelvis smittor eller miljöproblem, säger Cecilia Landström, ställföreträdande enhetschef på Jordbruksverkets vattenbruks- och fiskerinäringsenhet.

Kartläggning av data om dioxiner i fisk

Jordbruksverket utlyser samtidigt en miljon kronor för att bland annat kartlägga data som gäller dioxin i pelagisk fisk som fångats i Östersjön. Utlysningen gäller för sill, strömming och skarpsill i Östersjön, Bottenviken och Bottenhavet.

– Målsättningen med att sammanställa kunskap om dioxiner är att en större andel av svenskfångad fisk ska kunna bli mat, och därmed stärka konkurrenskraften för yrkesfisket och beredningsindustrin, säger Elin Gunve, yrkesfiskesamordnare på Jordbruksverkets vattenbruks- och fiskerinäringsenhet.

Till utlysningarna
Utlysning: Teknik för övervakning av miljö och djurs hälsa och välfärd inom vatten­bruket
Utlysning: Kunskaps­samman­ställning med mera avseende dioxin i pelagisk fisk från Östersjön